וולאדימיר וויסאצקי VVysotsky translated 
◀ To beginning
   פאריקער  ווײַטערדיקער  אינהאלט